FANDOM


Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
No.(ナンバーズ)37 ()(ぼう)(しき)(りゅう)スパイダー・シャーク
Number37HopeWovenDragonSpiderShark-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Số 37: Ước Vọng Đan Long Chu Hải Sa
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ37
ぼう
しき
りゅうスパイダー・シャーク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
37 希
ぼう
しき
りゅう
スパイダー・シャーク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūnana Kibōshikiryū Supaidā Shāku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY WATER.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 37279508
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên