FANDOM


Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
No.(ナンバーズ)37 ()(ぼう)(しき)(りゅう)スパイダー・シャーク
Number37HopeWovenDragonSpiderShark-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Việt Số 37: Ước Vọng Đan Long Chu Hải Sa
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ37
ぼう
しき
りゅうスパイダー・シャーク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
37 希
ぼう
しき
りゅう
スパイダー・シャーク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūnana Kibōshikiryū Supaidā Shāku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 37279508
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.