Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
No.(ナンバーズ)38 ()(ぼう)(かい)(りゅう)タイタニック・ギャラクシー
Number38HopeHarbingerDragonTitanicGalaxy-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ38
ぼう
かい
りゅうタイタニック・ギャラクシー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
38 希
ぼう
かい
りゅう
タイタニック・ギャラクシー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūhachi Kibōkairyū Taitanikku Gyarakushī
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 63767246
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên