FANDOM


Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
No.(ナンバーズ)38 ()(ぼう)(かい)(りゅう)タイタニック・ギャラクシー
Number38HopeHarbingerDragonTitanicGalaxy-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ38
ぼう
かい
りゅうタイタニック・ギャラクシー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
38 希
ぼう
かい
りゅう
タイタニック・ギャラクシー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūhachi Kibōkairyū Taitanikku Gyarakushī
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 63767246
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.