FANDOM


Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
No.(ナンバーズ)38 ()(ぼう)(かい)(りゅう)タイタニック・ギャラクシー
Number38HopeHarbingerDragonTitanicGalaxy-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ38
ぼう
かい
りゅうタイタニック・ギャラクシー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
38 希
ぼう
かい
りゅう
タイタニック・ギャラクシー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūhachi Kibōkairyū Taitanikku Gyarakushī
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 63767246
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên