FANDOM


Number 39: Utopia Beyond
No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ビヨンド・ザ・ホープ
Number39UtopiaBeyond-MP15-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうビヨンド・ザ・ホープ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ビヨンド・ザ・ホープ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Biyondo Za Hōpu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 39: King of Wishes, Beyond the Hope
 Tên Hàn No.39 희망황 비욘드 더 호프
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 21521304
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên