FANDOM


Number 39: Utopia Beyond
No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ビヨンド・ザ・ホープ
Number39UtopiaBeyond-MP15-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうビヨンド・ザ・ホープ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ビヨンド・ザ・ホープ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Biyondo Za Hōpu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 39: King of Wishes, Beyond the Hope
 Tên Hàn No.39 희망황 비욘드 더 호프
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 21521304
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.