FANDOM


Number 39: Utopia Roots
No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープ・ルーツ
Number39UtopiaRoots-LVAL-EN-R-1E
 Tên Việt Số 39: Ước Vọng Đế Hoàng Chân Thể
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープ・ルーツ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープ・ルーツ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpu Rūtsu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 39: King of Wishes, Hope Roots
 Tên Hàn No.39 유토피아 루츠
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 100
 Mã số 84124261
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.