FANDOM


Number 39: Utopia Roots
No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープ・ルーツ
Number39UtopiaRoots-LVAL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープ・ルーツ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープ・ルーツ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpu Rūtsu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 39: King of Wishes, Hope Roots
 Tên Hàn No.39 유토피아 루츠
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 100
 Mã số 84124261
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên