FANDOM


Number 43: Manipulator of Souls
No.(ナンバーズ)43 (こん)(ぱく)()(ぐつ)()ソウル・マリオネッター
Number43ManipulatorofSouls-MP15-EN-C-1E
 Tên Việt Số 43: Khôi Lổi Ma Thần - Vũ Hồn Nghệ Nhân
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ43
こん
ぱく
ぐつ
きソウル・マリオネッター
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
43 魂
こん
ぱく
ぐつ
ソウル・マリオネッター
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Yonjūsan Konpaku Kugutsuki Souru Marionettā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 43: Soul-Puppeteering Demon - Soul Marionetter
 Tên Hàn No.(넘버즈)43 혼백괴뢰귀 소울 마리오네터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 56051086
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.