Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Number 55: Gogogo Goliath

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Number 55: Gogogo Goliath
No.(ナンバーズ)55 ゴゴゴゴライアス
Number55GogogoGoliath-WSUP-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ55 ゴゴゴゴライアス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
55 ゴゴゴゴライアス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Gojūgo Gogogo Goraiasu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 55: Gogogo Goliath
 Tên Hàn No.55 고고고 골라이아스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 46871387
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên