FANDOM


Number 55: Gogogo Goliath
No.(ナンバーズ)55 ゴゴゴゴライアス
Number55GogogoGoliath-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ55 ゴゴゴゴライアス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
55 ゴゴゴゴライアス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Gojūgo Gogogo Goraiasu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 55: Gogogo Goliath
 Tên Hàn No.55 고고고 골라이아스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 46871387
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.