FANDOM


Number 55: Gogogo Goliath
No.(ナンバーズ)55 ゴゴゴゴライアス
Number55GogogoGoliath-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ55 ゴゴゴゴライアス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
55 ゴゴゴゴライアス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Gojūgo Gogogo Goraiasu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 55: Gogogo Goliath
 Tên Hàn No.55 고고고 골라이아스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 46871387
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên