FANDOM


Number 56: Gold Rat
No.56 ゴールドラット
Number56GoldRat
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 1 Rank Star
Chủng Beast/Xyz/Effect
ATK/DEF 500/600
Mã số 55935416
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 1

Một lần một lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài, sau đó xáo trộn 1 lá bài từ trên tay bạn về lại Bộ bài.

English Description
3 Level 1 monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card, then shuffle 1 card from your hand into the Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên