FANDOM


Number 5: Doom Chimera Dragon
  • Nhật: No.5 亡霊竜デス・キマイラ・ドラゴン
  • Kana: ナンバーズ5 もうれいりゅうデス・キマイラ・ドラゴン
  • Romaji: Nanbāzu Go Mōreiryū Desu Kimaira Doragon
  • Việt: Số 5: Thoái Ma Long - Tử Tích Thể Long
Khác:
Numbers 5: Perishing-Ghost Dragon - Death Chimera Dragon
Hệ

28px ?

Hạng sao

5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". Các hiệu ứng khác không rõ


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 5: Doom Chimera Dragon Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. Other effects unknown