FANDOM


Number 65: Djinn Buster
No.(ナンバーズ)65 (さい)(だん)()(じん) ジャッジ・バスター
Number65DjinnBuster-SHSP-EN-R-UE
 Tên Việt Số 65: Phân Mệnh Ma Thần - Phán Bộc Quan
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ65
さい
だん
じん ジャッジ・バスター
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
65 裁
さい
だん
じん
ジャッジ・バスター
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Rokujūgo Saidan Majin Jajji Basutā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 65: Split-Decision Djinn - Judge Buster
 Tên Hàn No.65 재단()() 저지 버스터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 0
 Mã số 03790062
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.