FANDOM


Number 77: The Seven Sins
No.(ナンバーズ)77 ザ・セブン・シンズ
Number77TheSevenSins-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ77 ザ・セブン・シンズ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
77 ザ・セブン・シンズ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nanajūnana Za Sebun Shinzu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 77: The Seven Sins
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 12 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 3000
 Mã số 62541668
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên