FANDOM


Number 81: Superdreadnought Rail Cannon Super Dora
No.(ナンバーズ)81 (ちょう)()(きゅう)(ほう)(とう)(れっ)(しゃ)スペリオル・ドーラ
Number81SuperdreadnoughtRailCannonSuperDora-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ81
ちょう
きゅう
ほう
とう
れっ
しゃスペリオル・ドーラ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
81 超
ちょう
きゅう
ほう
とう
れっ
しゃ
スペリオル・ドーラ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūichi Chōdokyū Hōtō Ressha Superioru Dōra
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 81: Superdreadnought Rail Cannon Train, Superior Dora
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 10 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 4000
 Mã số 49032236
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác