FANDOM


Number 81: Superdreadnought Rail Cannon Super Dora
No.(ナンバーズ)81 (ちょう)()(きゅう)(ほう)(とう)(れっ)(しゃ)スペリオル・ドーラ
Number81SuperdreadnoughtRailCannonSuperDora-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ81
ちょう
きゅう
ほう
とう
れっ
しゃスペリオル・ドーラ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
81 超
ちょう
きゅう
ほう
とう
れっ
しゃ
スペリオル・ドーラ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūichi Chōdokyū Hōtō Ressha Superioru Dōra
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 81: Superdreadnought Rail Cannon Train, Superior Dora
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 10 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 4000
 Mã số 49032236
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.