FANDOM


Number 81: Superdreadnought Rail Cannon Super Dora
No.(ナンバーズ)81 (ちょう)()(きゅう)(ほう)(とう)(れっ)(しゃ)スペリオル・ドーラ
Number81SuperdreadnoughtRailCannonSuperDora-TDIL-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ81
ちょう
きゅう
ほう
とう
れっ
しゃスペリオル・ドーラ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
81 超
ちょう
きゅう
ほう
とう
れっ
しゃ
スペリオル・ドーラ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūichi Chōdokyū Hōtō Ressha Superioru Dōra
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 81: Superdreadnought Rail Cannon Train, Superior Dora
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Hạng sao 10 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 4000
 Mã số 49032236
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên