FANDOM


Number 84: Pain Gainer
No.(ナンバーズ)84 ペイン・ゲイナー
Number84PainGainer-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ84 ペイン・ゲイナー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
84 ペイン・ゲイナー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūyon Pein Geinā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 84: Pain Gainer
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 11 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 26556950
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác