FANDOM


Number 84: Pain Gainer
No.(ナンバーズ)84 ペイン・ゲイナー
Number84PainGainer-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ84 ペイン・ゲイナー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
84 ペイン・ゲイナー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūyon Pein Geinā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 84: Pain Gainer
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 11 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 26556950
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên