Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Number 86: Heroic Champion - Rhongomyniad

7.518bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Number 86: Heroic Champion - Rhongomyniad
No.(ナンバーズ)86 (ヒロイック)(チャンピオン) ロンゴミアント
Number86HeroicChampionRhongomyniad-WSUP-EN-PScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ86
ヒロイック-
チャンピオン ロンゴミアント
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
86 H
ヒロイック
-C
チャンピオン
ロンゴミアント
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūroku Hiroikku Chanpion Rongomianto
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 86: Heroic Champion - Rhongomiant
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 63504681
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên