FANDOM


Number 86: Heroic Champion - Rhongomyniad
No.(ナンバーズ)86 (ヒロイック)(チャンピオン) ロンゴミアント
Number86HeroicChampionRhongomyniad-WSUP-EN-PScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ86
ヒロイック-
チャンピオン ロンゴミアント
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
86 H
ヒロイック
-C
チャンピオン
ロンゴミアント
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūroku Hiroikku Chanpion Rongomianto
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 86: Heroic Champion - Rhongomiant
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 63504681
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác