FANDOM


Number 92: Heart-eartH Dragon
No.(ナンバーズ)92 ()(がい)(しん)(りゅう) Heart-eartH Dragon(ハートアース・ドラゴン)
Number92HearteartHDragon-CBLZ-EN-UR-1E
 Tên Việt Số 92: Giả Thể Thánh Long, Địa Tâm Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ92
がい
しん
りゅう
Heart-eartH Dragon
ハートアース・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
92 偽
がい
しん
りゅう
Heart-eartH Dragon
ハートアース・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūni Gigaishinryū Hāto Āsu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 92: Fake-Body God Dragon, Heart-eartH Dragon
 Tên Hàn No.92 위해신룡 Heart-eartH Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 97403510
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.