FANDOM


Number 92: Heart-eartH Dragon
No.(ナンバーズ)92 ()(がい)(しん)(りゅう) Heart-eartH Dragon(ハートアース・ドラゴン)
Number92HearteartHDragon-CBLZ-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ92
がい
しん
りゅう
Heart-eartH Dragon
ハートアース・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
92 偽
がい
しん
りゅう
Heart-eartH Dragon
ハートアース・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūni Gigaishinryū Hāto Āsu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 92: Fake-Body God Dragon, Heart-eartH Dragon
 Tên Hàn No.92 위해신룡 Heart-eartH Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 97403510
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên