FANDOMNumber 95: Galaxy-Eyes Dark Matter Dragon
No.(ナンバーズ)95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン
Number95GalaxyEyesDarkMatterDragon-PGL2-EN-GScR-1E
 Tên Việt Mã 95: Ngân-Nhãn Hắc Phẩm Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūgo Gyarakushīaizu Dākumatā Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 95: Galaxy-Eyes Dark Matter Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 58820923
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.