FANDOM


Number C103: Ragnafinity
(カオス)No.(ナンバーズ)103 (しん)(そう)(れい)(じょう)ラグナ・インフィニティ
NumberC103Ragnafinity-PRIO-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ103 
しん
そう
れい
じょうラグナ・インフィニティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
103 神
しん
そう
れい
じょう
ラグナ・インフィニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakusan Shinsōreijō Raguna Infiniti
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 103: Ragna Infinity, the Funerary Sub-Zero Maiden
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)103 신장령양 라그나 인피니티
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Mã số 20785975
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.