FANDOM


Number C105: Battlin' Boxer Comet Cestus
CNo.105BK彗星のカエストス
NumberC105BattlinBoxerCometCestus
Nhóm liên quan Battlin' BoxerNumberNumber CNumber C10X
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2800/2000
Mã số 85121942
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
4 quái thú Cấp 5 sao
Khi lá này tiêu diệt quái thú đối phương trong chiến đấuđưa nó vào Mộ bài: Gây thiệt hại cho đối phương bằng một nửa ATK gốc của quái thú bị hủy. Nếu lá này có "Number 105: Battlin' Boxer Star Cestus" làm Nguyên liệu Xyz, nó có thêm hiệu ứng này.
● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; hủy nó, và nếu làm vậy, gây thiệt hại cho đối phương bằng ATK của quái thú bị hủy lúc trên sân.
English Description
4 Level 5 monsters
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to half the destroyed monster's original ATK. If this card has "Number 105: Battlin' Boxer Star Cestus" as an Xyz Material, it gains this effect.
● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's ATK on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên