FANDOM


Number C15: Gimmick Puppet Giant Hunter
(カオス)No.(ナンバーズ)15 ギミック・パペット-シリアルキラー
NumberC15GimmickPuppetGiantHunter-PGLD-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ15 ギミック・パペット-シリアルキラー
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
15 ギミック・パペット-シリアルキラー
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)15 기믹 퍼핏-시리얼킬러
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1500
 Mã số 33776843
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên