FANDOM


Number C39: Utopia Ray
(カオス)No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープレイ
NumberC39UtopiaRay-SP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープレイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープレイ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpurei
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 39: King of Wishes, Hope Ray
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)39 유토피아 레이
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 56840427
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên