FANDOM


Number C39: Utopia Ray
(カオス)No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープレイ
NumberC39UtopiaRay-SP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープレイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープレイ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpurei
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 39: King of Wishes, Hope Ray
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)39 유토피아 레이
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 56840427
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.