FANDOM


Number C39: Utopia Ray Victory
(カオス)No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープレイ・ヴィクトリー
NumberC39UtopiaRayVictory-JOTL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープレイ・ヴィクトリー
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープレイ・ヴィクトリー
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpurei Vikutorī
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 39: King of Wishes, Hope Ray Victory
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)39 유토피아 레이 빅토리
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 87911394
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên