Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Number C69: Heraldry Crest of Horror

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Number C69: Heraldry Crest of Horror
(カオス)No.(ナンバーズ)69 紋章死神(デス・メダリオン)カオス・オブ・アームズ
NumberC69HeraldryCrestofHorror.png
Nhóm liên quan HeraldryNumber C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Psychic/Xyz/Effect
ATK/DEF 4000/1800
Mã số 11522979
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
4 quái thú Cấp 5 sao
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công: Bạn có thể hủy hết bài trên sân đối phương. Nếu lá này có "Number 69: Heraldry Crest" làm Nguyên liệu Xyz, nó có thêm hiệu ứng này.
● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz mặt-ngửa đối phương điều khiển; lá này tăng thêm ATK bằng với ATK gốc của quái thú mặt-ngửa đó, và nếu nó tăng thêm ATK theo cách này, tên của lá này trở thành tên của quái thú đó và nó có thêm hiệu ứng gốc của quái thú đó. Các hiệu ứng này kéo dài đến Lượt Kết thúc.
English Description
4 Level 5 monsters
When an opponent's monster declares an attack: You can destroy all cards your opponent controls. If this card has "Number 69: Heraldry Crest" as an Xyz Material, it gains this effect.
● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Xyz Monster your opponent controls; this card gains ATK equal to that face-up monster's original ATK, and if it gains ATK this way, this card's name becomes that monster's, and it gains that monster's original effect. These effects last until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên