FANDOM


Number C6: Chronomaly Chaos Atlandis
(カオス)No.(ナンバーズ)先史遺産(オーパーツ)カオス・アトランタル
NumberC6ChronomalyChaosAtlandis-PGLD-EN-GScR-1E
 Tên Việt Hỗn Số 6: Dị Niên Thể - Hỗn Thế Atlantal
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ6
先史遺産
オーパーツカオス・アトランタル
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
6 先史遺産
オーパーツ
カオス・アトランタル
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Roku Ōpātsu Kaosu Atorantaru
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 6: OOPArts Chaos Atlantal
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)6 오파츠 카오스 아틀란타르
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 3300
 Mã số 06387204
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.