FANDOM


Number C92: Heart-eartH Chaos Dragon
(カオス)No.(ナンバーズ)92 ()(がい)(きょ)(りゅう) Heart-eartH Chaos Dragon(ハートアース・カオス・ドラゴン)
NumberC92HearteartHChaosDragon-LVAL-EN-R-1E
 Tên Việt Hỗn Số 92: Giả Thể Vô Long, Hỗn Thế Địa Tâm Long
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ92
がい
きょ
りゅう
Heart-eartH Chaos Dragon
ハートアース・カオス・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
92 偽
がい
きょ
りゅう
Heart-eartH Chaos Dragon
ハートアース・カオス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Kyūjūni Gigaikyoryū Hāto Āsu Kaosu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 92: Fake-Body Void Dragon, Heart-eartH Chaos Dragon
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)92 위해허룡 Heart-eartH Chaos Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 10 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 0
 Mã số 47017574
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.