FANDOM


Number C96: Dark Storm
(カオス)No.(ナンバーズ)96 ブラック・ストーム
NumberC96DarkStorm-SHSP-EN-SR-UE
 Tên Việt Hỗn Số 96: Hắc Cuồng Phong
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ96 ブラック・ストーム
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
96 ブラック・ストーム
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Kyūjūroku Burakku Sutōmu
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 96: Black Storm
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)96 블랙 스톰
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 77205367
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.