FANDOM


Number F0: Utopic Future
FNo.(フューチャーナンバーズ)()(らい)(おう)ホープ
NumberF0FutureKingHope-NECH-JP-UR
Nhóm liên quan Nhóm Hope
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 0
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 65305468
Loại Hiệu ứng Condition, Continuous, Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 Quái thú Xyz khác-"Number" có cùng Hạng sao
(Lá này luôn được xem là quái thú Hạng 1 sao.)
Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, đồng thời bất kỳ thiệt hại chiến đấu đôi bên nhận từ trận chiến liên quan đến lá này sẽ trở thành 0. Vào lúc kết thúc Bước Thiệt hại, khi lá này chiến đấu với quái thú đối phương: Bạn có thể giành quyền điều khiển quái thú đó của đối phương cho đến hết Lượt Chiến đấu. Nếu lá mặt-ngửa này sắp bị hủy bởi hiệu ứng bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này thay thế.
English Description
2 non-"Number" Xyz Monsters with the same Rank
(This card is always treated as a Rank 1 monster.)
Cannot be destroyed by battle, also any battle damage either player takes from a battle involving this card becomes 0. At the end of the Damage Step, when this card battles an opponent's monster: You can take control of that opponent's monster until the end of the Battle Phase. If this face-up card would be destroyed by a card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên