FANDOM


Number S39: Utopia Prime
(シャイニング)No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープONE(ワン)
NumberS39UtopiaPrime-CROS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
シャイニング
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープ
ONE
ワン
 Tên Nhật (Chuẩn)
シャイニング
No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープONE
ワン
 Tên Nhật (rōmaji) Shainingu Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpu Wan
 Tên Nhật (Dịch) Shining Numbers 39: King of Wishes, Hope ONE
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2510 / 2000
 Mã số 86532744
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.