FANDOM


Oath of Companionship
戦友(とも)(ちか)
OathofCompanionship-LVAL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
戦友
ともの
ちかい
 Tên Nhật (Chuẩn) 戦友
とも
の誓
ちか
 Tên Nhật (rōmaji) Tomo no Chikai
 Tên Hàn 전우의 맹세
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 99311109
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]