Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Obelisk the Tormentor

7.217bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Obelisk the Tormentor
オベリスクの(きょ)(しん)(へい)
ObelisktheTormentor-MVPC-EN-GScR-LE.png
 Tên Việt Đại Lính Thần Obelisk
 Tên Nhật (Kana) オベリスクの
きょ
しん
へい
 Tên Nhật (Chuẩn) オベリスクの巨
きょ
しん
へい
 Tên Nhật (rōmaji) Oberisuku no Kyoshinhei
 Tên Nhật (Dịch) Giant Divine Soldier of Obelisk
 Tên Hàn 오벨리스크의 거신병
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THẦN DIVINE.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Divine-Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên