Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Odd-Eyes Meteorburst Dragon

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Odd-Eyes Meteorburst Dragon
オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン
OddEyesMeteorburstDragon-SDMP-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Meteobāsuto Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 메테오버스트 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 80696379
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên