FANDOM


Odd-Eyes Mirage Dragon
オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン
OddEyesMirageDragon-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Mirāju Doragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 600
 Mã số 67754901
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.