FANDOM


Odd-Eyes Mirage Dragon
オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン
OddEyesMirageDragon-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Mirāju Doragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 600
 Mã số 67754901
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác