Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Odd-Eyes Phantom Dragon

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Odd-Eyes Phantom Dragon
オッドアイズ・ファントム・ドラゴン
OddEyesPhantomDragon-YA01-EN-UR-LE.png
 Tên Việt Dị-Nhãn Ảo Ma Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ファントム・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Fantomu Doragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 4
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 93149655
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên