Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Odd-Eyes Saber Dragon

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Odd-Eyes Saber Dragon
オッドアイズ・セイバー・ドラゴン
300px
 Tên Nhật オッドアイズ・セイバー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Seibā Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 세이버 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 19221310
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên