Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Offering to the Immortals

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Offering to the Immortals
(えい)()(にえ)
OfferingtotheImmortals.jpg
Nhóm liên quan Earthbound Immortal
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 82340056
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp khi mà bạn có 3000 Điểm Gốc trở xuống. Vô hiệu đòn tấn côngTriệu hồi Đặc biệt 2 "Ceremonial Tokens" (Loại-Rock/THỔ/Cấp 1 sao/ATK 0/DEF 0) và lấy 1 lá bài "Earthbound Immortal", "Earthbound Revival" hoặc "Roar of the Earthbound" từ Bộ bài của bạn lên tay. "Ceremonial Tokens" không thể dùng Hi sinh, trừ khi dùng để Triệu hồi Hi sinh quái thú "Earthbound Immortal" và không thể dùng làm Nguyên liệu Đồng bộ.
English Description
Activate only when your opponent's monster declares a direct attack while you have 3000 or less Life Points. Negate the attack and Special Summon 2 "Ceremonial Tokens" (Rock-Type/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0) and add 1 "Earthbound Immortal" card, "Earthbound Revival" or "Roar of the Earthbound" from your Deck to your hand. "Ceremonial Tokens" cannot be Tributed, except for a Tribute Summon of an "Earthbound Immortal" monster and cannot be used as Synchro Material Monsters.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên