Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Offerings to the Doomed

7.555bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Offerings to the Doomed
()(しゃ)への()(もつ)
OfferingstotheDoomed-OP01-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
しゃへの
もつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
への供
もつ
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha-e no Kumotsu
 Tên Nhật (Dịch) Offerings to the Dead
 Tên Hàn 죽은 자를 위한 공물
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 19230407
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên