FANDOM


Offerings to the Doomed
()(しゃ)への()(もつ)
OfferingstotheDoomed-OP01-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しゃへの
もつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
への供
もつ
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha-e no Kumotsu
 Tên Nhật (Dịch) Offerings to the Dead
 Tên Hàn 죽은 자를 위한 공물
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 19230407
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.