FANDOM


Ojama Red
おジャマ・レッド
300px-OjamaRedRGBT-EN-R-1E
Nhóm liên quan Ojama
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 0/1000
Mã số 37132349
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình Thường, bạn có thể Triệu hồi Đặc Biệt tối đa 4 quái thú "Ojama" từ trong tay trong thế Tấn Công.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên