FANDOM


Ojama Yellow
おジャマ・イエロー
OjamaYellow-DT01-EN-DNPR-DT
 Tên Nhật おジャマ・イエロー
 Tên Nhật (rōmaji) Ojama Ierō
 Tên Hàn 방해꾼 옐로
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 0 / 1000
 Mã số 42941100
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.