FANDOM


Ojama Yellow
おジャマ・イエロー
OjamaYellow-DT01-EN-DNPR-DT
 Tên Nhật おジャマ・イエロー
 Tên Nhật (rōmaji) Ojama Ierō
 Tên Hàn 방해꾼 옐로
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 0 / 1000
 Mã số 42941100
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác