FANDOM


Ojama Yellow
おジャマ・イエロー
OjamaYellow-DT01-EN-DNPR-DT
 Tên Nhật おジャマ・イエロー
 Tên Nhật (rōmaji) Ojama Ierō
 Tên Hàn 방해꾼 옐로
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 0 / 1000
 Mã số 42941100
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên