Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Old Entity

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Old Entity
"Old Entity Chthugha"
"Old Entity Chthugha"

Hàn quốc

  • 고신
  • gosin (romanized)


Sets


"Old Entity", hay là "Great Old Ones" (고신 gosin), là một archetype các Quái thú Đồng bộ dựa theo Great Old Ones từ H.P.Lovecraft's Cthulhu Mythos, và trực tiếp liên quan đến các archetype là "Outer Entity" và "Elder Entity". Cho đến nay, chỉ có một lá bài hỗ trợ duy nhất là "The Unspeakable Trapezohedron". Chúng đều là bài được phát hành độc quyền trong Booster Pack của Hàn Quốc là Duelist Alliance.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên