FANDOM


One-Eyed Shield Dragon
一眼の盾竜(ワンアイド・シールドドラゴン)
OneEyedShieldDragon-LOB-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
一眼の盾竜
ワンアイド・シールドドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 一眼の盾竜
ワンアイド・シールドドラゴン
 Tên Hàn 외눈의 방패용
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG WIND
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 700 / 1300
 Mã số 33064647
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên