FANDOM


Opera the Melodious Diva
(げん)(そう)(おと)()オペラ
OperatheMelodiousDiva-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
おと
めオペラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の音
おと
オペラ
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Otome Opera
 Tên Hàn 환주의음녀오페라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1000
 Mã số 43268675
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác