Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Oracle of Zefra

7.488bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Oracle of Zefra
セフィラの(しん)(たく)
OracleofZefra-CROS-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana) セフィラの
しん
たく
 Tên Nhật (Chuẩn) セフィラの神
しん
たく
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira no Shintaku
 Tên Nhật (Dịch) Oracle of the Sephira
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 32354768
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên