Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Orichalcos Shunoros

7.180bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Orichalcos Shunoros
オレイカルコス・シュノロス
OrichalcosShunoros-GLD4-EN-C-LE.png
 Tên Nhật オレイカルコス・シュノロス
 Tên Nhật (rōmaji) Oreikarukosu Shunorosu
 Tên Nhật (Dịch) Oreichalcos Shunoros
 Tên Hàn 오리컬코스 슈노로스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 07634581
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên