FANDOM


Nguyên họa gốc là thuật ngữ dùng để mô tả nguyên họa của bất kỳ lá bài nào dùng trong Bản in Gốc của lá bài.

Khá nhiều lá bài có ít nhất một nguyên họa thay thế, chẳng hạn như "Kuriboh" và "Cyber End Dragon".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.