Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Otohime

7.234bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Otohime
()()()()
300px
 Tên Nhật (Kana)
 Tên Nhật (Chuẩn)
 Tên Nhật (rōmaji) Otohime
 Tên Hàn 용궁지희
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Spirit
 CÔNG / THỦ 0 / 100
 Mã số 39751093
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên