Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Outer Entity Azathoth

7.547bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.
Outer Entity Azathoth
외신 아자토트
300px
 Tên Hàn 외신 아자토트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 34945480
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên