FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Outer Entity Azathoth
외신 아자토트
 Tên Hàn 외신 아자토트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 34945480
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác