FANDOM


Outstanding Dog Marron
(めい)(けん)マロン
OutstandingDogMarron-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
めい
けんマロン
 Tên Nhật (Chuẩn)
めい
けん
マロン
 Tên Nhật (rōmaji) Meiken Maron
 Tên Nhật (Dịch) Wandering Dog Marron
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 11548522
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác