FANDOM


Overlay Booster
オーバーレイ・ブースター
OverlayBooster.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 2000/0
Mã số 75214390
Loại Hiệu ứng Summon, Condition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú có 2000 ATK trở lên, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn) trong Thế Thủ mặt-ngửa. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Overlay Booster" một lần trong lượt theo cách này. Vào lượt của bạn, trừ lượt lá này vừa đưa vào Mộ bài: Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz mặt-ngửa bạn điều khiển có Nguyên liệu Xyz; nó tăng 500 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu Xyz gắn trong nó.
English Description
If you control a monster with 2000 or more ATK, you can Special Summon this card (from your hand) in face-up Defense Position. You can only Special Summon "Overlay Booster" once per turn this way. During your turn, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up Xyz Monster you control that has Xyz Material; it gains 500 ATK for each Xyz Material attached to it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên