Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Overlay Sentinel

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Overlay Sentinel
オーバーレイ・スナイパー
OverlaySentinel.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 2000/0
Mã số 39229392
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Khi lá này được Triệu hồi Thường: Chuyển lá này sang Thế Thủ. Nếu bạn điều khiển Quái thú Xyz mặt-ngửaNguyên liệu Xyz: Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; nó giảm 500 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu Xyz gắn trong quái thú bạn điều khiển.
English Description
Cannot be Special Summoned. When this card is Normal Summoned: Change this card to Defense Position. If you control a face-up Xyz Monster that has Xyz Material: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 monster your opponent controls; it loses 500 ATK for each Xyz Material attached to a monster you control.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên