FANDOM


Overlay Sentinel
オーバーレイ・スナイパー
OverlaySentinel
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 2000/0
Mã số 39229392
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Khi lá này được Triệu hồi Thường: Chuyển lá này sang Thế Thủ. Nếu bạn điều khiển Quái thú Xyz mặt-ngửaNguyên liệu Xyz: Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; nó giảm 500 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu Xyz gắn trong quái thú bạn điều khiển.
English Description
Cannot be Special Summoned. When this card is Normal Summoned: Change this card to Defense Position. If you control a face-up Xyz Monster that has Xyz Material: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 monster your opponent controls; it loses 500 ATK for each Xyz Material attached to a monster you control.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên