FANDOM


300px-WIND.svg.png

WIND (風 か ぜKaze ) là con quái vật quái vật bay, chẳng hạn như " Harpie Ladies" , có lẽ một trong những quái vật WIND nổi tiếng nhất trong số các trò chơi cũng như trong anime. Thuộc tính này là rất được đại diện , nhưng loại phổ biến nhất liên kết với nó là Winged-Beast,ngoài ra còn có Insect , Fairy, Dragon, và Psychic. WIND Monster đáng chú ý bao gồm " Slate Warrior" , " Raiza the Storm Monarch ", " Raiza Mega Monarch ", " Tempest , Dragon Ruler of Storms ", " Windrose the Elemental Lord" , " Stardust Dragon " và " Armed Dragon" .WIND thường được coi là đối trọng của EARTH , tuy nhiên trong OCG/TCG chúng không thật sự có lợi thế khắc chế nhau.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên