FANDOM


PSY-Frame Circuit
PSY(サイ)フレーム・サーキット
PSYFrameCircuit-HSRD-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレーム・サーキット
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレーム・サーキット
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Sākitto
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 00575512
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]