Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

PSY-Frame Circuit

7.155bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
PSY-Frame Circuit
PSY(サイ)フレーム・サーキット
PSYFrameCircuit-HSRD-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレーム・サーキット
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレーム・サーキット
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Sākitto
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 00575512
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên