FANDOM


PSY-Framegear Delta
PSY(サイ)フレームギア・δ(デルタ)
PSYFramegearDelta-HSRD-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレームギア・
δ
デルタ
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレームギア・δ
デルタ
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Gia Deruta
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Psychic / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 0
 Mã số 74203495
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên